Smittevern

Fylkesnemnda gjennomfører de fleste møtene med alle deltakerne fysisk til stede. Det stilles derfor strenge krav til smittevern for å kunne opprettholde vanlig drift og unngå at saker må utsettes. Dersom du har symptomer på covid-19 skal du ikke møte opp i fylkesnemnda før du har testet negativt på en koronatest og har god allmenntilstand.
Les mer på siden om smittevern

Informasjon om samtaleprosess

Her finner du viktig informasjon for deg som skal delta i samtaleprosess.
Les om samtaleprosess her

Hva gjør fylkesnemndene?

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.
Les mer om hva fylkesnemndene gjør

Barnets beste

Barnets beste er en rettesnor for fylkesnemndene og andre barnevernmyndigheter når de bruker lovens bestemmelser. Les mer om barnets beste

Saksgang

De fleste av fylkesnemndenes saker behandles i forhandlingsmøte, som er basert på de samme prinsipper som saker for domstolene. Les mer om saksgangen i fylkesnemndene

Søk om å bli fagkyndig i fylkesnemnda