Ny barnevernslov

Den nye barnevernsloven trer i kraft 1. januar 2023. På denne siden finner du informasjon om organisatoriske og praktiske endringer av betydning for de ulike aktørene i nemnda.
Lenke til artikkel

Hva gjør fylkesnemndene?

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker er uavhengige forvaltningsorganer som treffer vedtak om tvang etter barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven.
Les mer om hva fylkesnemndene gjør

Informasjon om samtaleprosess

Her finner du viktig informasjon for deg som skal delta i samtaleprosess.
Les om samtaleprosess her

Barnets beste

Barnets beste er en rettesnor for fylkesnemndene og andre barnevernmyndigheter når de bruker lovens bestemmelser. Les mer om barnets beste

Saksgang

De fleste av fylkesnemndenes saker behandles i forhandlingsmøte, som er basert på de samme prinsipper som saker for domstolene. Les mer om saksgangen i fylkesnemndene

Søk om å bli fagkyndig i fylkesnemnda