Tvang for personer med psykisk utviklingshemning

Fylkesnemnda er klageinstans for fylkesmannens vedtak i visse saker som gjelder bruk av tvang overfor personer med psykisk utviklingshemning. Reglene om dette er inntatt i loven kapittel 9.

Tvang skal ikke benyttes hvis frivillige tiltak er tilstrekkelig.