Pålagte hjelpetiltak

Det hender at foreldrene ikke vil ha hjelpetiltak som kommunens barneverntjeneste tilbyr. Barneverntjenesten må da vanligvis respektere deres mening. For noen typer hjelpetiltak kan likevel barneverntjenesten velge å be fylkesnemnda om å pålegge foreldrene hjelpetiltak. Dette gjelder blant annet for hjelpetiltakene plass i barnehage og tilsyn i hjemmet.

Vilkårene for å fatte vedtak om tvungne hjelpetiltak varierer, avhengig av hvilken type hjelpetiltak det gjelder, men det skal relativt mye til. For eksempel kan fylkesnemnda bare fatte vedtak om tvungent tilsyn, dersom de svært strenge vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt. Dersom fylkesnemnda fatter vedtak om tvungne hjelpetiltak, kan ikke foreldrene lenger nekte å motta dem.

Stortinget endret den 7. august 2015 barnevernloven, slik at flere typer hjelpetiltak kan påtvinges foreldrene. Når denne lovendringen trer i kraft blir også vilkårene for å fatte vedtak om tvungne hjelpetiltak mindre strenge. Lovendringen trer i kraft den 1. april 2016.