Vitner

For å kunne ta stilling til om lovens vilkår er oppfylt trenger fylkesnemnda opplysninger. Slike opplysninger kan fylkesnemnda blant annet få fra vitner som kommer til fylkesnemnda og forklarer seg. Et vitne er en person som har sett, hørt eller erfart noe av betydning for saken.

Vitner innkalles til å møte i fylkesnemnda av partenes advokater. Vitner har plikt til å møte for fylkesnemnda. Dersom vitner nekter å møte kan de bli hentet av politiet. Vitnene må snakke sant. Det er straffbart å lyve i fylkesnemnda.

Dersom du blir innkalt som vitne, er det viktig at du forbereder deg ved å prøve å huske og eventuelt notere ned det du tenker kan være av betydning for saken. Du kan ta med deg notatene. Når du kommer til fylkesnemnda for å vitne, er saken allerede i gang og du må regne med noe venting. Du kan bare sitte og vente på venterommet til du blir kalt inn.

Når du blir kalt inn i salen skal du gå til vitneboksen. Der blir du først spurt om navn, fødselsdato, adresse, yrke og om du er i slekt med eller har noen andre bånd til noen av partene i saken. Nemndsleder pålegger deg å snakke sant og orienterer om straffeansvaret for falsk forklaring. Nemndslederen sier til slutt: «Forsikrer du at du vil forklare den rene og fulle sannhet og ikke legge skjul på noe?». Du skal da svare: «Det forsikrer jeg på ære og samvittighet.». Deretter begynner din forklaring.

Har du spørsmål som vitne, så kan du ta kontakt med den advokaten som har innkalt deg eller fylkesnemnda.