For ungdom i samtaleprosess

Hva er samtaleprosess?

Dersom du, foreldrene dine og barneverntjenesten samtykker til det, kan det som skal bestemmes avgjøres i noe som heter samtaleprosess. Fylkesnemnda vil kalle inn til et møte der dere snakker sammen for å finne en løsning. En nemndleder og en sakkyndig fra fylkesnemnda vil også være der og hjelpe dere i samtalen. Du, foreldrene dine og barneverntjenesten vil snakke om det som er viktig for deg, hvordan du har det og hva som du ønsker skal skje videre i livet ditt.

 

Hva kan advokaten gjøre for deg?

Du har rett til en egen advokat som blir med deg i møtet. Advokaten hjelper deg med å få sagt hva som er viktig for deg, om hvor du skal bo eller andre tema som du synes er viktig.

Husk at du kan velge advokat selv.

Det er viktig at du får snakket ordentlig med advokaten din før du skal i nemnda. Hvis det er spesielle ting du er bekymret for eller lurer på, kan du snakke med advokaten din om dette. Advokaten din kan også gi beskjed til nemndsleder hvis det er noe spesielt, sånn at vi kan prøve å gjøre det tryggere for deg å være i nemnda. Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med nemndssaken eller samtaleprosessen, kan du enten snakke med din advokat eller ringe fylkesnemnda på telefon. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nemndene.

 

Hvordan er samtalemøtet?

Vi starter som regel samtalemøtet i nemnda kl. 0900 om morgenen, og holder på til ca. kl. 1200 med noen pauser underveis. Dersom du ønsker det, kan du ta med deg en person som du er trygg på i samtalemøtet. Vi kaller det en tillitsperson. Du bestemmer selv om du vil være med på deler av møtet eller om du ikke være med i det hele tatt. Advokaten din vil uansett være med i samtalemøtet for å fortelle de andre om hva du mener om saken.

Snakk med advokaten din om hvordan du vil delta i møtet, slik at han eller hun kan fortelle det videre til nemndleder. Husk at samtaleprosess er frivillig. Du kan når som helst trekke samtykket ditt.

 

Hva skjer i møtet?

Resultatet av møte kan bli at dere blir enige om å prøve ut forskjellige ting, for eksempel hjelpetiltak i en periode for å se om det kan gjøre situasjonen bedre. Dere kan også bli enige om at det beste for deg er å flytte til et annet hjem. Da vil nemndleder skrive noe som kalles for et vedtak på dette. Møtet kan også ende med at dere ikke blir enige og at saken da går til et forhandlingsmøte.