For foreldre i samtaleprosess

Dersom du samtykker til det, kan saken som gjelder deg og barnet ditt behandles i samtaleprosess. Denne behandlingsmåten er et alternativ til behandling i forhandlingsmøte, og bygger på samtale mellom de som er parter i saken.

Fra fylkesnemnda vil nemndleder og sakkyndig være der og hjelpe dere i samtalen. Dere vil sitte rundt et bord og undersøke om det er mulig å komme frem til frivillige løsninger som er til barnets beste. Du vil få snakke om det som er viktig for deg og hva du ønsker skal skje videre i livet til barnet.  Barnet kan også bli i samtalemøtet og kan i så tilfelle ha med seg en tillitsperson.

Møtet i nemnda starter som regel kl. 0900 om morgenen, og holder på til ca. kl. 1200 med noen pauser underveis. Resultatet av møtet kan bli at dere blir enige om frivillige ordninger, for eksempel utprøving av hjelpetiltak i en periode. Resultatet kan også være at dere blir enige om at barnets beste vil være en omsorgsovertakelse. Da vil nemndleder skrive et vedtak på dette. Møtet kan også ende med at dere ikke blir enige. Saken da går til et forhandlingsmøte.

Barnet har rett til å si sin mening til fylkesnemnda. Dette kan enten skje gjennom en talsperson, eller at barnet snakker direkte med de som jobber i fylkesnemnda.

Hvis det er noe du lurer på i forbindelse med nemndssaken, kan du enten snakke med din advokat eller ringe fylkesnemnda på telefon. Her finner du kontaktinformasjon til de ulike nemndene.