Barneverntjenesten

I samtaleprosess møter barneverntjenesten sammen med private parter for å få forståelse for hverandres situasjon og å bedre kommunikasjonen dem imellom. Barneverntjenesten vil da ha mulighet til å få større forståelse for de private parters syn og kan sammen med foreldrene eller ungdommen forsøke å finne gode løsninger til det beste for barnet.


Barneverntjenesten må, som de private parter, samtykke til samtaleprosess og det er også frivillig at de er der. Den som møter fra barneverntjenesten må ha fullmakt til å inngå avtaler med de private parter. Barneverntjenesten kan på
ethvert tidspunkt trekke sitt samtykke til samtaleprosess, også mens det forsøkes midlertidige ordninger.