Advokaters rolle i samtaleprosess

Foreldrene og barn som er part, skal være representert av advokat mens saken behandles i samtaleprosess. Advokaten møter sammen med parten og bistår med hjelp og råd til parten. Advokatens oppgave er å ivareta den private partens interesser, men skal ikke holde innlegg eller avhøre vitner under samtalemøtet. Advokatens hjelp til parten i samtaleprosess, betales av Staten etter hvor mange timer som er brukt og utbetales etter hvert møte.