Samtaleprosess

I barnevernssaker kan nemndsleder tilby partene at saken behandles med samtaleprosess som alternativ til behandling i forhandlingsmøte. Samtaleprosess er en saksbehandlingsform hvor nemndsleder inviterer partene i saken til samtaler, for blant annet å undersøke om de kan bli enige om en løsning til barnets beste. Nemndleder kan tilby samtaleprosess så lenge saken er til behandling i fylkesnemnda.