Rett til advokat

Foreldre og andre med partsrettigheter har rett til advokat betalt av staten i alle saker som fylkesnemnda behandler. De velger selv hvilken advokat de vil ha. Fylkesnemnda kan hjelpe til med å skaffe advokat dersom det er ønskelig. Advokaten innkaller som regel de han/hun er advokat for til møte på sitt kontor, og gjennomgår saken sammen med dem. Advokaten gir råd underveis og er sammen med sine klienter når det er møter i fylkesnemnda.