Smittevern

Fylkesnemnda gjennomfører de fleste møtene med alle deltakerne fysisk til stede. Det stilles derfor strenge krav til smittevern for å kunne opprettholde vanlig drift og unngå at saker må utsettes. Dersom du har symptomer på covid-19 skal du ikke møte opp i fylkesnemnda før du har testet negativt på en koronatest og har god allmenntilstand.

Ta kontakt med fylkesnemnda der du skal møte for nærmere informasjon om lokale smittervernsregler.

Midlertidig koronalov for barnevernet og fylkesnemnda opphørte 10. november 2021. Det innebærer blant annet at fylkesnemnda ikke lenger har hjemmel for å bestemme at forhandlingsmøter og møter i klagesaker skal behandles som fjernmøte. Fylkesnemnda kan likevel bestemme at den som er part, vitne eller sakkyndig skal gi forklaring enten i en videosamtale eller over telefon.

 

Les mer om hva du gjør ved nyoppståtte luftsveissymptomer på FHIs sider.