33% Complete
Steg 1 av 3

Søknad: Reoppnevning

Reoppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndenefor barnevern og sosiale saker, 2017–2020

  • Dette søknadsskjemaet gjelder kun for søkere som har vært oppnevnt i perioden2013–2016 og som søker om å få fortsette som fagkyndige medlemmer for en nyutvalgsperiode fra 2017–2020, i den/de utvalg eller fylkesnemnder søker per i dager oppnevnt i.
  • Reoppnevningen vil ikke skje automatisk. Fylkesnemndene for barnevern og sosialesaker foretar en vurdering av den enkelte søknad. Vi ber også om at en oppdatert CV sendes til adressen nemndsutvalg@fylkesnemnda.no.

Før du fyller ut skjemaet ber vi om at du har kodebrikke til bankID, eller bankID på mobil,klar for elektronisk signering.

Vennligst les “Kriterier for å vurdere kompetanse ved oppnevning som fagkyndig medlem i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker” før du fyller ut søknadsskjemaet, på www.fylkesnemndene.no

Jeg søker om å fortsette som fagkyndig medlem i den/de utvalg jeg per i dag er oppnevnt i, etter lov om
Jeg søker om å fortsette som fagkyndig medlem i det landsdekkende utvalget etter lov om
Kjønn
Hovedutdanning
Relevant videreutdanning
Jeg har særlig og oppdatert kunnskap om:
(Kryss av dersom du har særskilt kompetanse innenfor ett eller flere av områdene nedenfor.Vennligst gi opplysninger om hvordan du har skaffet denne kompet ansen)