33% Complete
Steg 1 av 3

Søknad: Oppnevning

Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

  • Dette søknadsskjemaet gjelder for førstegangs oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Vi ber om at det legges ved CV, vitnemål og kopi av attester vedrørende relevant arbeidserfaring i tillegg til utfylling av skjemaet, og vi ber om at du har dette klart før du begynner søknadsprosessen.
  • Det forutsettes at søknaden inneholder riktige opplysninger og dokumentasjon vedrørende utdanning og relevant arbeidserfaring.

Før du fyller ut skjemaet ber vi om at du har kodebrikke til bankID, eller bankID på mobil, klar for elektronisk signering.

Vennligst les “Kriterier for å vurdere kompetanse ved oppnevning som fagkyndig medlem i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker” før du fyller ut søknadsskjemaet, på www.fylkesnemndene.no

Jeg søker med dette om å bli oppnevnt som fagkyndig medlem etter lov om
Jeg søker videre om å bli oppnevnt som fagkyndig medlem av det landsdekkende utvalget etter lov om
Kjønn
Hovedutdanning
Relevant videreutdanning
Referanser (innhentes som hovedregel bare i saker hvor det er behov for tilleggsopplysninger)
Relevant arbeidserfaring
Spesiell kompetanse (f.eks samisk kompetanse/ flerkulturell kompetanse)
For oppnevning etter lov om barneverntjenester
For oppnevning etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 10–2, § 10–3 og § 9–11: