33% Complete
Steg 1 av 3

Søknad: Oppnevning

Oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

  • Dette søknadsskjemaet gjelder for oppnevning som fagkyndig medlem i Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker for perioden 2021-2024. Har du vært oppnevnt i 2017-2020 bruker du skjema for reoppnevning.
  • Det forutsettes at søknaden inneholder riktige opplysninger vedrørende utdanning og arbeidserfaring. Relevant arbeidserfaring av betydning for vurdering av søknaden legges til under punkt 5. Se kriterier for hva slags arbeidserfaring som anses relevant. Vi ber om at det legges ved vitnemål eller annen dokumentasjon vedrørende relevant utdanning.
  • Oppnevning som fagkyndig medlem gjelder ikke lenger enn til fylte 72 år.

Før du fyller ut skjemaet ber vi om at du har kodebrikke til bankID, eller bankID på mobil, klar for elektronisk signering.

Vennligst les “Kriterier for å bli oppnevnt som fagkyndig medlem" før du fyller ut søknadsskjemaet, på www.fylkesnemndene.no. Her finner du bruksanvisning for signeringsprosessen via BankID.

Jeg søker om å oppnevnes som fagkyndig medlem i utvalg for behandling av:
Ønsker du å kunne få forespørsler om oppdrag fra de øvrige 9 nemndene i Norge?

Det er alltid opp til deg om du vil takke ja til det enkelte oppdrag. Å stille seg til disposisjon for andre nemnder medfører ingen plikt til å ta saker utenfor den nemnda du geografisk tilhører. Fylkesnemndene vil ta reisevei og spesiell kompetanse hos den fagkyndige i betraktning før det sendes ut forespørsel.

Kjønn
Hovedutdanning
Relevant videreutdanning
Referanser (innhentes som hovedregel bare i saker hvor det er behov for tilleggsopplysninger)

Relevant arbeidserfaring av betydning for vurdering av søknaden må legges til.

Relevant arbeidserfaring
Spesiell kompetanse (f.eks samisk kompetanse/ flerkulturell kompetanse)
Jeg har særlig og oppdatert kunnskap om:
(Kryss av dersom du har særskilt kompetanse innenfor ett eller flere av områdene nedenfor.Vennligst gi opplysninger om hvordan du har skaffet denne kompet ansen)