Årsrapporter

 

Årsrapporten skal gi eit dekkande bilde av verksemda sine resultat og gi grunnlag for å vurdere korleis ein oppnår sine mål og bruk av ressursar. Årsrekneskapen er ein del av årsrapporten. Rapporten omtalar også intern styring i verksemda og kontrollopplegg og viktige framtidsutsyn.

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Årsrapport 2013 

Årsrapport 2012