Talspersonutvalget

Det er den enkelte nemnd som er ansvarlig for å oppnevne talspersoner.

For spørsmål om talspersonsordningen, ta kontakt med nemnda som ligger i ditt geografiske område.