Hva er en talsperson?

Barn har rett til å medvirke i saker som gjelder dem. Det betyr at barn har rett til å bli informert og gis mulighet til å si sin mening om saken.

Barn som er i stand til å danne seg egne meninger, kan velge å snakke direkte med dem som skal avgjøre saken i nemnda. Barn kan også velge å få oppnevnt en talsperson som forteller nemnda hva de mener om saken.

Barnets talsperson er en nøytral person som er godt trent i å snakke med barn. Talspersonen blir oppnevnt av fylkesnemnda og reiser dit barnet oppholder seg og snakker med barnet. Oppgaven til barnets talsperson er å la barnet få anledning til å si hva det mener om saken og så fortelle det videre til fylkesnemnda og sakens parter.

Fylkesnemnda oppnevner ikke talsperson for barn som ikke ønsker å ha det. For de helt små barna, som ikke er i stand til å mene noe om saken, blir det heller ikke oppnevnt talsperson.

Barn som er 15 år og forstår hva saken gjelder har krav på egen advokat i saker for fylkesnemnda.