Informasjon til tolker

Her er informasjon til tolker som utfører oppdrag i nemnda

Barneverns- og helsenemnda overtar ansvar for tolker
Fra 1. januar 2023 overtar barneverns- og helsenemnda ansvaret for å bestille og betale tolker som utfører oppdrag i nemnda. Dette ansvaret ligger i dag til kommunens barnevernstjeneste.

Dette betyr at den enkelte barneverns- og helsenemnd fra 1. januar 2023 vil være oppdragsgiver for alle tolker som utfører oppdrag i nemnda. 

Nemnda har ansvar for betaling av tolkeoppdrag som utføres i 2023 også når oppdraget er bestilt av kommunen i 2022. 

Barneverns- og helsenemnda vil være underlagt tolkelovens krav ved bruk av tolk. Tolker vil godtgjøres etter salærforskriftens bestemmelser.  

Barneverns- og helsenemnda vil etablere en egen løsning for bestilling av tolker, som vil ligne på den som i dag benyttes i domstolen. Tolker som er interessert i påta seg oppdrag for nemnda vil legges inn i løsningen og motta aktuelle forespørsler om tolkeoppdrag. 

Barneverns- og helsenemnda vil utarbeide egne retningslinjer for bestilling og bruk av tolk, jf. tolkeloven § 9