Sakkyndige i samtaleprosess

Her er informasjon til sakkyndige i samtaleprosess.

Den sakkyndiges rolle og ansvar i samtaleprosess
Barne- og familiedepartementet arbeider med en egen forskrift om samtaleprosess. Forskriften vil regulere ansvar og saksbehandling i en samtaleprosess og trer samtidig med barnevernsloven.  

Ettersom forskriften ikke er vedtatt er det endelige innholdet i forskriften ikke klart. I forslaget som Barne- og likestillingsdepartementet har hatt på høring legges det blant annet opp til å klargjøre den sakkyndiges rolle og ansvar i samtaleprosess, jf. forslaget til forskrift § 7: 

«Den sakkyndige skal bistå nemndleder med gjennomføringen av samtalemøtet, og tilrettelegge for barnets medvirkning og dialogen mellom partene. Sakkyndig har et særskilt ansvar for å bidra til at partene reflekterer over barnets behov, og støtte partene i å utvikle egne løsninger.»

 

Det er også foreslått at den sakkyndiges rolle ved utprøving av midlertidige ordninger begrenses til "observasjoner" og å "samtaler med barn".

Samtaleprosess i klagesaker
Departementet åpner i forslaget til forskrift også for å kunne utvide nemndas saksbehandlingstid i klager over akuttvedtak til tre uker, for å legge til rette for samtaleprosess i klagesaker. Forutsatt at forslaget vedtas vil nemndene få behov for sakkyndige i samtaleprosess også i klagesaker. Som følge av saksbehandlingsfristene i klagesaker, vil forespørsel om slike oppdrag skje med kort varsel.   

Departementets forslag til forskrift om samtaleprosess finner du på denne lenken.