Sakkyndige som utreder en barnevernssak for nemnda

Her er informasjon til sakkyndige som utreder en barnevernssak for nemnda.

Fra 1. januar 2023 overtar barneverns- og helsenemnda ansvaret for å betale sakkyndige som oppnevnes av nemnda for å utrede en barnevernssak. Dette ansvaret ligger i dag til den kommunen som har fremmet saken for nemnda. 

Endringen innebærer at barneverns- og helsenemnda vil ha ansvar for honorar til sakkyndige som oppnevnes av nemnda fra og med 1. januar 2023. 

Skjæringstidspunktet for overføring av betalingsansvaret fra kommunen til nemnda vil være tidspunktet for nemndas oppnevning. Det betyr at kommunen har ansvar for å betale sakkyndige som er oppnevnt av nemnda før 1. januar 2023, selv om den sakkyndiges arbeid først sluttføres i 2023. 

Sakkyndige som utreder en sak for barneverns- og helsenemnda vil godtgjøres i tråd med salærforskriftens bestemmelser. Det betyr blant annet at det er salærforskriftens sats for timebetaling (offentlig salærsats) som vil gjelde når en sakkyndig påtar seg oppdrag for nemnda.