Alminnelige medlemmer i nemnda

Her er informasjon til alminnelige medlemmer i nemnda

Barnevernsloven innebærer i utgangspunktet ikke endringer som direkte berører alminnelige medlemmers verv i nemnda. Hovedregelen om at barnevernssaker skal behandles med en nemnd bestående av nemndleder, et fagkyndig og et alminnelig medlem, videreføres. Alminnelige medlemmer vil som tidligere bli trukket ut, etter tilfeldighetsprinsippet, og kalt inn til tjeneste som medlem i nemnda. 

Innkalling av alminnelig medlem på kort varsel
I dag behandles klager over akuttvedtak om plassering av barn utenfor hjemmet, av nemndleder. Den nye barnevernsloven åpner for at behandling av klager over akuttvedtak i spesielle tilfeller kan skje med alminnelig nemnd, altså en nemnd bestående av nemndleder, alminnelig og fagkyndig medlem. 

Når nemnda behandler en klagesak med nemnd, vil medlemmer fra det alminnelige utvalget kunne bli innkalt til å gjøre tjeneste i nemnda på kort varsel. I klagesaker med nemnd, må nemnda avgjøre saken innen to uker. 

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med vervet som alminnelig medlem.

Til alminnelige medlemmer i Oslo og Viken fylke
Fra 1. januar 2023 gjøres nemnda i Oslo og Viken om til tre selvstendige nemnder. Nemndene gis navn med bakgrunn i ny fylkesinndeling fra 2024:  

  • Barneverns- og helsenemnda i Oslo og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Buskerud og omegn 
  • Barneverns- og helsenemnda i Østfold