Pressekontakt

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker vektlegger størst mulig grad av åpenhet, og skal utgi korrekt informasjon til rett tid. Mediehenvendelser og kommunikasjonsspørsmål blir håndtert fortløpende.

Pressetelefonen: 45 87 65 00

Pressetelefonen er betjent mellom kl. 08:00 og kl. 15:45 på ukedager (sommertid mellom kl. 08:00 og 15:00). Dersom det gjelder en hastesak, vennligst send en sms.

 

Kontakt:

E-post: sentralenheten@fylkesnemnda.no

Telefon: 23 32 10 00

Adresse: Akersgata 1, 0158 Oslo

Besøksadresse: Akersgata 1, 0158 Oslo.

 

Fylkesnemndenes behandling av journalisters personopplysninger

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker behandler personopplysninger til alle journalister som tar kontakt med fylkesnemndene. Disse personopplysningene er navn og kontaktinformasjon, tilknytning til redaksjon, og innhold i spørsmål og svar som utveksles på e-post og telefon. Personopplysninger lagres i tilknytning til sak.

Har en journalist vært i kontakt med oss i forbindelse med flere saker, vil det være flere loggføringer. Personopplysninger slettes tre år etter at den ble loggført.

Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikke skal behandles av fylkesnemndene. Dette kan du presisere ved din neste henvendelse til fylkesnemndene eller ved å sende en e-post til oss

Behandlingsgrunnlag for journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jf. GDPR artikkel 6. Det er nødvendig for fylkesnemndene å behandle journalisters personopplysninger for å utføre en oppgave i offentlig interesse.