Smittevernnemnd

Fylkesnemnda i Oslo og Viken skal være smittevernnemnd. Det er kontorsted Oslo som skal behandle disse sakene.