Forsøksordningen med samtaleprosess

Fylkesnemnda i Oslo og Akershus har siden 2016, sammen med fire andre nemnder i Norge, hatt forsøk med samtaleprosess. Beslutningen i kongelig resolusjon innebærer at forsøket med samtaleprosess skal fortsette ut 2020 i de fylkesnemndene som har vært forsøksnemnder.

Som en hensiktsmessig tilpasning til regionreformen vil videreføring av forsøket med samtaleprosess også omfatte kommuner som i dag ligger i fylkene Buskerud og Østfold, og for kommunene Lunner og Jevnaker. Dette betyr at samtaleprosess vil kunne tilbys i hele området Oslo og Viken i løpet av 2020. Vi vil komme tilbake til nærmere informasjon om dette i første kvartal 2020.

For mer informasjon om samtaleprosess, se våre nettsider: www.fylkesnemndene.no/no/saksgang/samtaleprosess.