Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Fylkesnemnda i Vestfold og Telemark

Postadresse: Fylkesnemnda i Vestfold og Telemark Pb 3034 Handelstorget 3707 Skien

Kontoradresse: Fylkesnemnda i Vestfold og Telemark Langbrygga 4 3724 Skien

E-postadresse:  skien@fylkesnemnda.no Telefon: 35 51 97 60

Fylkesnemnda i Oslo og Viken med kontorsted i Oslo

Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo, får fra årsskiftet nye lokaler i Pilestredet Park 7 (gamle Rikshospitalet). Kontoret beholder samme e-post og telefonnummer som i dag.

Postadresse:  Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo Postboks 1544 Vika 0117 OSLO

Kontoradresse: Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Oslo Pilestredet park 7 0176 Oslo (inngang fra Stensberggata)

E-postadresse: oslo@fylkesnemnda.no

Fylkesnemnda i Oslo og Viken med kontorsted i Moss

Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Moss, beholder samme post- og kontoradresse, e-post og telefon- og telefaksnummer som i dag.

Postadresse:  Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Moss Postboks 493 1502 Moss

Kontoradresse: Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Moss Kongens gate 21 1530 Moss

E-postadresse: moss@fylkesnemnda.no Telefon: 69 24 00 40 Telefaks:  69 24 00 49

Fylkesnemnda i Oslo og Viken med kontorsted i Drammen

Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Drammen, beholder samme post- og kontoradresse, e-post og telefon- og telefaksnummer som i dag.

Postadresse: Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Drammen Pb 3593 Postterminalen 3007 Drammen

Kontoradresse: Fylkesnemnda i Oslo og Viken, Drammen Grønland 32 3045 Drammen

E-postadresse:drammen@fylkesnemnda.no Telefon: 32 21 12 00 Telefaks: 32 21 12 01