Endringer i nemndenes struktur, virkeområde og navn

  • Det etableres én nemnd for Vestfold og Telemark fylke, med kontorsted Skien.
  • Det etableres én fylkesnemnd for Oslo og Viken, med kontorsteder i Drammen, Oslo og Moss.
    • Kontorsted Drammen skal behandle saker fra Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lunner, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål.
    • Kontorsted Oslo skal behandle saker fra Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Folle, Oslo, Rælingen, Ullensaker, Vestby og Ås.
    • Kontorsted Moss skal behandle saker fra Aremark, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Indre Østfold, Marker, Moss, Rakkestad, Råde Sarpsborg, Skiptvet og Våler.
  • Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark endrer navn til Fylkesnemnda i Innlandet.

Fylkesnemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane endrer navn til Fylkesnemnda i Vestland.