Akuttvedtak og klagesaker

Fylkesnemnda i Vestfold og Telemark

Akuttvedtak skal sendes nemnda som fullt ut anonymisert vedlegg til epost, eventuelt som vanlig post. Fylkesnemnda benytter ikke telefaks. E-postadresse er skien@fylkesnemnda.no. Ved oversendelse av anonymisert vedtak, må nemnda kontaktes pr telefon samtidig, på tlf. 35 51 97 60.

Kommuner som ønsker å sende akuttvedtak digitalt via KS SvarUt til fylkesnemndenes organisasjonsnummer 995710757, må kontakte fylkesnemnda og inngå særlig avtale om dette.

Klager over akuttvedtak sendes som fullt ut anonymisert vedlegg til epost eller som vanlig post. Fylkesnemnda benytter ikke telefaks. På grunn av de korte tidsfristene for klagesaksbehandling, ønsker vi at advokater som skal fremme klage, henvender seg til nemnda pr. telefon før klagen sendes.

 

Fylkesnemnda i Oslo og Viken

Det enkelte kontorsted i fylkesnemnda i Oslo og Viken vil motta akuttvedtak og klagesaker på den måten disse sakene mottas av kontorene i dag. Ved spørsmål rundt innsendelse av akuttvedtak og klagesaker, oppfordres det om å ta kontakt i god tid.

Det påpekes at akuttvedtak som skal sendes til godkjenning i fylkesnemnda, kan sendes som vanlig post, eller fullt ut anonymisert dersom det sendes som vedlegg til e-post. Kontorene i Moss og Drammen kan som i dag motta akuttvedtak på telefaks og i så fall må slik oversendelse være fullt ut anonymisert. Ved oversendelse av anonymisert vedtak, må nemnda kontaktes pr. telefon samtidig.

Kommuner som ønsker å sende akuttvedtak til fylkesnemndene via den sikre digitale løsningen KS SvarUt, må ha inngått særlig avtale om dette. Slik avtale kan inngås ved å kontakte oss.

Klager over akuttvedtak sendes på tilsvarende måte som akuttsakene som skal til godkjenning. På grunn av de korte tidsfristene for klagesaksbehandling, er det ønskelig at advokater som skal fremme klage, henvender seg til nemnda pr. telefon før klagen sendes.

Fylkesnemndene har et felles og enhetlig saksbehandlingssystem, som gjør at vi tror endringene for de ulike aktørene blir begrensede. Beramminger, oppnevninger og løpende saksforberedelse vil i all hovedsak skje på samme måte som tidligere.