Smittevernloven

Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer.

Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner smittevernarbeidet. Den skal også ivareta rettssikkerheten til den enkelte som blir omfattet av smitteverntiltak.

Fylkesnemnda i Oslo og Viken er smittevernnemnd for hele landet. Fylkesnemnda der tar stilling til om vilkårene for tvangsundersøkelse og tvangsisolering av personer med visse smittsomme sykdommer er oppfylt. Smittevernloven har regler om disse sakene i kapittel 5.