Barnets beste

Barnets beste er en rettesnor for barnevernmyndighetene når de bruker lovens bestemmelser. Prinsippet om barnets beste innebærer at det skal legges avgjørende vekt på hva som er til det beste for barnet når tiltak, for eksempel omsorgsovertakelse, blir vurdert. Å gi trygg og god voksenkontakt er et viktig hensyn som hører med når barnets beste vurderes.