Informasjon om samtaleprosess

Her finner du viktig informasjon for deg som skal delta i samtaleprosess.
Les om samtaleprosess her

Søk om å bli fagkyndig i fylkesnemnda

Hva gjør fylkesnemndene?

Fylkesnemndene er domstolsliknende og uavhengige statlige organ, som avgjør nærmere bestemte saker etter barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven.
Les mer om hva fylkesnemndene gjør

Barnets beste

Barnets beste er en rettesnor for fylkesnemndene og andre barnevernmyndigheter når de bruker lovens bestemmelser. Les mer om barnets beste

Saksgang

De fleste av fylkesnemndenes saker behandles i forhandlingsmøte, som er basert på de samme prinsipper som saker for domstolene. Les mer om saksgangen i fylkesnemndene