Rett til advokat

Foreldre og andre med partsrettar har rett til advokat betalt av staten i alle saker som fylkesnemnda handsamar. Dei vel sjølv advokaten dei vil ha. Fylkesnemnda kan hjelpe til med å skaffe advokat dersom ein ynskjer det. Advokaten innkallar som regel de han/hun er advokat for til møte på sitt kontor for å gå gjennom saka med dei. Advokaten gjev råd undervegs og er saman med sine klientar når det er møter i fylkesnemnda.