Smittevernloven

Denne loven har til føremål å verne folk mot smittsame sjukdomar.

Denne loven har til føremål å verne folk mot smittsame sjukdomar. Loven skal sikre at helsestyresmaktene og andre styresmakter sett i verk naudsynte smitteverntiltak og samordnar dette arbeidet. Loven skal og verne rettsvernet til den enkelte som vert omfatta av smitteverntiltak.

Fylkesnemnda i Oslo og Akershus er smittevernnemnd for heile landet. Fylkesnemnda der tek stilling til om vilkåra for tvangsundersøking og tvangsisolering av personar med visse smittsame sjukdomar er teke omsyn til. Smittevernloven har regler om desse sakene i kapitel 5.

Her finn du smittevernloven.